Masterbus3D2Mastervolt

 

Masterbus je komunikaciski protokol koji povezuje Mastervolt uređaje,te omogućava upravljanje,nadzor i konfiguraciju putem Mastervolt mreže.Za spajanje uređaja se koristi UTP (mrežni) kabel.