Mastervolt6099_digitaldc10x10a_26099_digswitchaansluiten6080_digitalac1x6a_2

Izlazi

Digital DC 10x10A
Izlazni MasterBus modul
Mogućnost preklapanja 10 DC uređaja
Svaki uređaj spojen preko posebnog osigurača od 15A
Kontrola i nadzor preko MasterBus-a
Konfiguracija preko PC softvera ili MasterBus kontrolnih jednica
Manje kabela
Manja masa
Brža instalacija
MasterConnect modularni sustav spajanja

Digital AC 1x6A
Izlazni MasterBus modul
Mogućnost preklapanja jednog AC uređaja do 6 A
Mogućnost preklapanja preko releja
Kontrola i nadzor preko MasterBus-a
Mogućnost DIN montaže
Radi sa svim MasterBus ulaznim elementima

6080_digitalac1x6a_2 6082_switchinput4 6082_switchinput4_2

Ulazi

Digital Input
Ulazni MasterBus modul
Za spajanje bilo kojeg prekidača
Bilo kojim prekidačem moguće preklapanje bilo čega u MasterBus mreži
Mogućnost spajanja do 4 prekidača

Switch Input
Dostupni modeli:
3 prekidača
4 prekidača
Ulazni MasterBus modul
Mogućnost preklapanja bilo čega u MasterBus mreži
Vodonepropusni materijal