Lowrance_logo_CMYK100-90-0-0Radari

 

LRA-2400 High Definition Radar

lra2400• High Definition Radar sa mnogo funkcija kao što su: Preklapanje karte i Radara, Podešavanje otklona smetnji mora, Smart STC, automatsko podešavanje, odabir paleta boja, itd.
LRA-1800 je kompatibilan sa sljedećim uređajima: GlobalMap 9300c HD, GlobalMap 9200c, GlobalMap 8300c HD, GlobalMap 8200c, GlobalMap Baja 840c, GlobalMap 7300c HD, GlobalMap 7200c, Globalmap 5200c, Globalmap 5300c iGPS, Globalmap Baja 540c, LCX-113c HD, LCX-112c, LCX-38c HD, LCX-37c, LCX-28c HD, LCX-27c, LMS-520c, LMS-522c iGPS, LMS-525c DF, LMS-525c DF, X510c, X515c DF.

RADAR
Horizontalna širina zrake: 4 °
Vertikalna širina zrake: 25 °
Domet radara: 48 nm
Izlazna snaga: 4 kW
Veličina antene: 2 ft \ 0.6 m
Tip antene: Radome
DIMENZIJE / KUĆIŠTE Da
Težina: 22.05 lbs \ 10 kg