Lowrance_logo_CMYK100-90-0-0Radari

 

LRA-1800 High Definition Radar

lra1800• High Definition Radar sa mnogo funkcija kao što su: Preklapanje karte i Radara, Podešavanje otklona smetnji mora, Smart STC, automatsko podešavanje, odabir paleta boja, itd.
LRA-1800 je kompatibilan sa sljedećim uređajima: GlobalMap 9300c HD, GlobalMap 9200c, GlobalMap 8300c HD, GlobalMap 8200c, GlobalMap Baja 840c, GlobalMap 7300c HD, GlobalMap 7200c, Globalmap

RADAR
Horizontalna širina zrake: 5.2 °
Vertikalna širina zrake: 25 °
Domet radara: 24 nm
Izlazna snaga: 2 kW
Veličina antene: 1.5 ft \ 0.45 m
Tip antene: Radome
DIMENZIJE / KUĆIŠTE Da
Težina: 9.26 lbs \ 4.2 kg